Phoenix Rising Yoga

'Dichter bij jezelf' met Phoenix Rising Yoga in 5 lessen of losse les.

 

In ons drukke dagelijks leven nemen we vaak weinig tijd om stil te staan en een moment te nemen om ons af te vragen hoe het echt met ons gaat, wat we belangrijk vinden en in hoeverre ons leven daarmee in overeenstemming is. Terwijl we er vaak naar verlangen meer rust te nemen, ons opnieuw te verbinden met onszelf en te luisteren naar onze behoeftes en verlangens. Bij Phoenix Rising Yoga staat de diepere verbinding met jezelf centraal. Uitgangspunt is dat ontwikkeling en groei van binnenuit ontstaan en dat dit begint met zelfbewustzijn. In deze lessen kom je in contact met de wijsheid die in je lichaam ligt waardoor je dichterbij jezelf komt. Je ontdekt wat je werkelijk belangrijk vindt en in hoeverre je jouw leven daar meer mee in overeenstemming kunt brengen. De cursus bestaat uit 5 lessen met elk een ander thema.

Ook een enkele les meedoen is mogelijk!

 

Deze cursus wordt gegeven door Nina Vollbehr. Nina is psycholoog en Phoenix Rising Yoga docent. Uitgangspunt in haar lessen is een houding van vriendelijkheid en compassie, waarin je mag zijn wie je bent en mag ervaren wat er is. Zo ontstaat er een veilige plek met ruimte voor exploratie en onderzoek.

 


Op 22 december staat het thema Acceptatie centraal.

De yogafilosofie vertelt ons dat onze geest gemaakt is om te oordelen. Het is onze menselijke neiging om iets ofwel weg te willen (wanneer we iets niet prettig vinden) ofwel te willen vasthouden (wanneer we iets wel prettig vinden). Hierdoor ontstaat er vaak veel onrust en stress. Acceptatie kan je helpen weer dichter bij jezelf te komen. Acceptatie is een woord waar we vaak allerlei associaties mee hebben. Bij Phoenix Rising Yoga bedoelen we met acceptatie erkennen wat er is in het moment. Dit betekent dat je alles mag opmerken zoals het is, zonder dat iets weg hoeft, of anders, of beter. Acceptatie betekent niet dat je iets leuk moet vinden, of fijn, of er blij mee moet zijn. Bij acceptatie hoort ook dat je iets moeilijk mag vinden, pijnlijk, of verdrietig. Dat mag er allemaal zijn, jij mag er helemaal zijn zoals jij bent. Je hoeft niks te laten gebeuren of te doen ophouden, maar je mag je aandacht naar binnen richten en onderzoeken wat er is.

 

Wanneer:

Phoenix Rising Yoga is op:

Zondag 17 november        Zondag 16 februari

Zondag 22 december        Zondag 15 maart

Zondag 19 januari             van 16.00 - 17.30 uur

 

Kosten: €75,- voor 5 lessen

Losse les €17,- 

 

Waar: locatie Zuiderkerkstraat 10